post

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah. Bulan dimana semua umat muslim diwajibkan untuk zakat fitrah.

Zakat fitrah ialah hal yang menjadi kewajiban bagi orang islam untuk dikeluarkan. Alasannya, zakat menjadi pembersih harta dan jiwa bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Zakat fitrah dapat dikeluarkan semenjak tanggal 1 Ramadhan hingga malam hari raya atau sebelum shalat Id.

Sekolah Budi luhur turut serta dalam memberikan zakat fitrah kepada mustahiq zakat selepas melakukan kegiatan Pesantren Ramadhan pada hari kamis, 13 April 2023 kemarin.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendistribusikan zakat fitrah yang telah dikumpulkan oleh siswa selama sepekan sebelumnya.

Para siswa membagikan zakat fitrah kepada para mustahiq/fakir miskin disekitar lingkungan Sekolah Budi luhur. Pelaksanaan pembagian zakat fitrah berjalan dengan lancar dan tersalurkan dengan baik kepada yang berhak menerima zakat fitrah tersebut.

Salam Budi luhur!!!